Joseph Beuys (26)

Joseph Beuys

ohne Titel (Zeitbestimmung)

Granolithografie

EUR 2.400,00

Joseph Beuys

ohne Titel (Die Eiche spricht)

Granolithografie

EUR 2.400,00

Joseph Beuys

Komposition

Granolithografie (?)

EUR 4.000,00

Joseph Beuys

ohne Titel (Bäume)

Granolithografie

EUR 500,00

Joseph Beuys

ohne Titel

Granolithografie

EUR 1.200,00

Joseph Beuys

ohne Titel

Granolithografie

EUR 1.200,00

Joseph Beuys

ohne Titel

Granolithografie, beidseitig bedruckt - Dopppelseite

EUR 2.400,00

Joseph Beuys

Kometen

Holzschnitt

EUR 6.800,00

Joseph Beuys

Aufruf zur Alternative

Offsetlithografie auf Papier

EUR 1.800,00

Joseph Beuys

Tram Stop

Siebdruck auf Papier

EUR 1.500,00

Joseph Beuys

documenta 7 expects everyone to do his duty

Offsetlithografie auf Papier

EUR 1.780,00